Skolesjakk

Fryal Skolesjakklag får 90.000 kroner til sjakkutstyr.

Det ble stiftet et sjakklag ved skolen i februar 2017. De tilbyr sjakkaktiviteter og sjakkopplæring for barn og unge mellom 6-16 år, både i og utenfor skoletiden. Skolesjakklaget jobber både for å utvikle barn og unges interesse og forståelse for sjakk og å tilby et godt sosialt miljø. De ønsker å bringe sjakk inn som et naturlig verktøy i skolens læringsarbeid. Sjakk er en inkluderende aktivitet hvor alle kan delta. Barn lærer gjennom lek, og sjakkspill er enkelt å gjennomføre i klasserommene. For å gjennomføre aktiviteten trenger de mer utstyr som flere sjakkspill, sjakkur, utesjakksett, utesjakkbord, opplæringsmateriell, samt et digitalt sjakkbrett. I tillegg ønsker de å dyktiggjøre skolens lærere i å bruke sjakk aktivt i skolens hverdag og arrangere sjakkturneringer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?