Skoleskogplanting i Trøndelag

Skogselskapet i Trøndelag får 75.000 kroner til skogplanter og nødvendig utstyr til undervisningsopplegget i forbindelse med Skoleskogplanting 2010-2011.

Skogselskapet i Trøndelag er en idell organisasjon som arbeider for økt verdiskaping og bærekraftig forvaltning av skogen, samt bidra til å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning.

Skogselskapet har i flere tiår arbeidet i forhold til barn og unge, og dette arbeidet er intensivert de siste par årene og målrettet i forhold til skog og klima. ”

De har utviklet et opplegg for skoleklasser i skogen, med en kort naturfagstime og påfølgende praktiske aktiviteter som skogplanting, vedhogging, spikking, konkurranser og skogvandring. Femte til tiende trinn er hovedmålgruppen.

I 2009 ble det gjennomført 50 skoleskogdager med ca 2000 elever i Nord- og Sør-Trøndelag. Aktivitetsnivået i 2010 og 2011 er forutsatt på samme nivå.

Nå får Skogselskapet i Trøndelag 75.000 kroner til skogplanter og nødvendig utstyr til undervisningsopplegget i forbindelse med Skoleskogplanting 2010-2011.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?