Skøytebane Larvik torg

Larvik By fikk 700.000 kroner i 2015 til etablering av skøytebane på Larvik torg.

Gavemottakeren er en ideell interesseorganisasjon som jobber for å skape mer liv i byen. Torget er i dag avstengt om vinteren og potensialet for økt aktivitet er derfor stort.

Skøytebanen skal være åpen og gratis i bruk til glede for innbyggere og besøkende. Med lys og musikk vil det bli et fint samlingssted.

Det samarbeides med frivilligsentralen og skal etableres et sted med gratis skøyteutlån og varmestue.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?