Skøytebane på Røkeberg

IL RAMM-EIKER fikk 300.000 kroner i 2018 til traktor.

Klubben har de siste årene, i samarbeid med Øvre Eiker kommune, driftet Røkeberg skøytebane. Banen er et frivillig foreldreinitiativ for å fremme fysisk aktivitet på lokalt plan. Skøytebanen er et samlingspunkt og lavterskeltilbud for folk i nærmiljøet. Det er gratis og det legges ned mange dugnadstimer for å holde banen åpen.

For å lette dugnadsarbeidet med snømåking, så er det behov for en traktor. Dette vil bidra til fortsatt skøyteglede for folk i nærmiljøet og også for barna og unge i barnehager og skoler i nærheten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?