Skredgruppe Innlandet

OPPLAND RØDE KORS fikk 200 000 kroner til skred-kits i 2024

Skredgruppe Innlandet, en del av Oppland Røde Kors, er et team med lang fartstid og omfattende opplæring i skredredning og sikre veivalg. De har siden 2014 bistått ved flere skredulykker, og med toppturer som en stadig mer populær aktivitet, er gruppas beredskap uvurderlig. Oppland Røde Kors har fått tildelt 200 000 kroner til skred-kits.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?