Skulptur av Dan Graham til Vågå

Gjennom prosjektet Kunst i Sentrum får Vågå kommune skulptur av den amerikanske kunstneren Dan Graham (f. 1942).

Dan Grahams Norwegian Wood Lattice Bisected By Curved 2-Way-Mirror, 2010, er en paviljong med glass- og speilvegger. Den ble avduket i Vågå 30. september 2010 og er den første skulpturen som ble ferdigstilt i prosjektet Kunst i sentrum.

Kunst i sentrum tar utgangspunkt i et ønske om at kunst av høy kvalitet skal være tilgjengelig også utenom de store kunstinstitusjonene og bidra til økt bevissthet og kunnskap om kunst. I dette prosjektet er det først og fremst kunstneren og kunstverket som settes i sentrum, og det er internasjonalt anerkjente kunstnere som inviteres til å delta. Sparebankstiftelsen DNB har i 2010 bevilget 5 millioner kroner til prosjektet.

Den amerikanske billedkunstneren Dan Graham gir gjennom sine skulpturer uttrykk for en aktuell problemstilling i mye av dagens kunstproduksjon: Hva er betrakterens rolle i møtet med kunstverket? Grahams løsning er knyttet til verkets skulpturelle struktur. Han betrakter selv sine paviljonger blant annet som et instrument som kan brukes til både å se og å bli sett.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?