Skulpturer og menneskene bak

KULTURUTHUSET AS får 300000 kroner til gjennomføring av prosjektet “Skulpturer og menneskene bak” i 3 skoleår fra 2023-24

I samarbeid med Lillehammer Kunstmuseum viderefører felespiller Mari Skeie Ljones og folkesanger Camilla Granlien et kunstprosjekt for alle elevene på 7. trinn i Lillehammerskolene. Elevene inviteres til en dag på museet hvor de får møte historien om Tårn Petter, hans liv og musikk, hvordan han endte opp som statue i et lyskryss, innføring i skulpturer og deretter; hvordan lage sin egen skulptur?

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?