Skulpturjakten

Fossum Idrettsforening, Orientering, fikk 100.000 kroner i 2015 til skulpturjakten 2016-2018.

Dette er en stor og ivrig orienteringsgruppe med om lag 300 medlemmer. Fossum IF legger til rette for en sunn og aktiv livsstil og skal være en møteplass for livslang fysisk mestring. For å få enda flere i aktivitet setter de nå i gang med Skulpturjakten, et tiltak som er bygget på konseptet «Stolpejakten», som har flere tusen brukere i Østlandsområdet.

De skal utarbeide et kart over bebygde områder i kommunen hvor alle utendørs skulpturer og minnesmerker er avmerket som poster. Siden det er så mange, både private og offentlige skulpturer, så regner de med å ta omtrent 100-120 per år i perioden 2016-2018.

Alle husstandene i Bærum vil få hvert sitt gratis kart i postkassen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?