Skyggeteater på kulturskolen

Lørenskog musikk-og kulturskole får 100.000 kroner til lerret til skyggeteater og projektor.

Lørenskog musikk- og kulturskole har i dag 970 elever. I tillegg når de minst 4000 av sine innbyggere gjennom PSM (positivt skolemiljø) og musikkterapi i løpet av et skoleår. Positivt skolemiljø foregår på den enkelte grunnskolen både i og utenfor ordinær skoletid. Alle elevene lærer å spille et instrument, og det tilrettelegges små og store arenaer for fremføring som fremmer elevenes mestring og læring. De har i dag halve klassesett i saksofon, trompet, tverrfløyte og fiolin. I tillegg undervises det i rytmiske aktiviteter og dans. Dette bidrar til at alle skoleelever blir kjent med ett eller flere instrumenter i løpet av sin skolegang. Kulturskolen er stadig på leting etter nye kunstneriske uttrykk, og planlegger nå et større prosjekt med skyggeteater som virkemiddel. De har gjennomført en pilot med 50 ungdommer, og erfarte at skyggeteater var et fantastisk sterkt virkemiddel som kan illustrere følelser og dramatiske scener man via vanlig teater vanskelig kan vise. De leide utstyr til denne forestillingen, men ser at de vil få stort utbytte av å eie sitt eget, også fordi de gjerne låner det ut til andre som jobber med barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?