Skysstasjonen Frydenlund

Stiftelsen Frydenlund får 300.000 kroner til forskjønnelse av utearealene.

Stiftelsen Frydenlund eier og drifter skysstasjonen Frydenlund i Aurdal. Furulund har gjennom årene vært en sentral møteplass i Aurdal i Valdres både kommunikasjonsmessig og kulturelt. Bygningen, som gjennom årene har huset, skysstasjon, gjestgiverei, landhandler, posthus og telegrafstasjon, er restaurert i samråd med fylkeskonservatoren og benyttes idag hovedsaklig til kulturaktiviteter. Uteområdene skal nå forskjønnes, og gaven fra Sparebankstiftelsen DNB skal brukes til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?