Skytta VEL

Skytta VEL får 50.000 kroner til lekeplass og sittegrupper med utegrill. Velforeningen arbeider for en rekke tiltak i sitt nærområde for å sikre lek, trivsel og utvikling av bygda.

Alt arbeid er frivillig. Med denne gaven skal de oppgradere et friområde med flott beliggenhet mellom barnehager og barneskoler. Området brukes av barn både i skoletiden og på fritiden.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?