Slagen IFs ungdomsgruppe

Slagen IF ungdomsgruppe fikk 15.000 kroner i 2014 til oppgradering av lydanlegg og airhockey.

Slagen Idrettsforening har startet en ungdomsgruppe som skal gi et tilbud som ikke er sportsrelatert og der ungdommene selv er ansvarlige for drift og aktiviteter innenfor trygge rammer.

Ungdomsgruppa er åpen for alle, uavhengig av medlemskap i Slagen IF.

Oppgradering av lydanlegg og anskaffelse av airhockey er prosjekter de ønsker å få realisert, slik at ungdommene fortsatt oppfatter ungdomsgruppa som et attraktivt aktivitetstilbud.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?