Slagene på Re

Slagene på Re får 175000 kroner til utvikling og produksjon av film om Slagene på Re. Hovedmålet med prosjektet Slagene på Re er å gjøre denne delen av historien til en identitetsbærer og verdiskapende ressurs for innbyggerne i kommunen og resten av Vestfold. En av hensiktene med prosjektet er at de skal formidle arkeologi og kunnskapsproduksjon om middelalderen på en spennende måte – der folk er. Derfor ønsker de å nå ut til folk på en enklest mulig måte og med gaven fra Sparebankstiftelsen DNB kan de gjennom film nå folk på ulike arenaer.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?