Slått og rådyr

TRØGSTAD JEGER OG FISKEFORENING får 50000 kroner til drone til rådyrprosjektet

Slått- og rådyrprosjektet går ut på å samarbeide med lokale gårdbrukere, og søke over enger før de slår gresset. Rådyrkalver gjemmer seg ofte i gresset og blir ofre for slåmaskinen, og for å forhindre dette får foreningen støtte til søkedroner.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?