Slemmestad bibliotek, geologisenter og cementmuseum

Slemmestad bibliotek, geologisenter og cementmuseum får 50000 kroner til lysanlegg, videokanon og lerret. Geologisenteret i Slemmestad er samlokalisert med Røykens hovedbibliotek og et cementmuseum. Senteret har som mål å formidle områdets unike geologi. Dette gjøres gjennom utstillinger, arrangementer og merkede turer ute i terrenget. De arrangerer også Fossildager i forbindelse med Geologiens dag. Mange skoleklasser og besøkende kommer til geologisenteret hvert år. For å bedre geologiformidlingen er det behov for lyskastere, videokanon og lerret.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?