Slora Mølles Venner

Slora Mølles Venner får 75.000 kroner til restaurering av Francisturbin.

Slora Mølles Venner arbeider for å samle, ivareta og formidle kunnskap om Slora Mølle og å fronte utviklingen av Slora Mølle som musealt anlegg og aktivitetsplass for bygdas befolkning. De har nå behov for å restaurere en turbin/reservekraftmotor som er en vesentlig del av mølla, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?