Sløydskolen – for lærere i grunnskolen

SENTER FOR BYGDEKULTUR AS får 6240000 kroner til opplæring i tresløyd for lærere

Senter for bygdekultur skal tilby samlingsbaserte kurs innen sløyd og trearbeid for kunst- og håndverkslærere i grunnskolen. Målet er at elever skal få interesse og kunnskap i trearbeid, og gjennom det oppleve skaperglede og mestring. Tilbudet skal utvides og videreutvikles på bakgrunn av erfaringene fra pilotprosjektet i 2020/21. Det gis også støtte til utvidelse av kurslokaler, samt utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?