Små Scener

Små Scener får 100.000 kroner til manusutvikling, scenografi og visuell utforming, lysplan og kostymer til forestilling med Jul i Svingen.

Små scener vil i samarbeid med Volla skoles kulturforum, utvikle en forestilling med universet Jul i Svingen. Målet med prosjektet er et samarbeid mellom barn og unge, som vil fylle de viktigste rollene i forestillingen, og profesjonelle kunstnere fra musikk- og scenekunstfeltet. De vil utvikle en forestillingspakke som kan brukes igjen også av andre skoler eller grupper. Pakken vil bestå av manus og sangtekster, musikalske arrangement, scenografi, kostymer, lysplan og regiforslag.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?