Småland vel

Småland vel får 100.000 kroner til materialer og oppføring av naust.

Grendelaget Småland vel har tilhørighet i et flott kystkulturområde hvor det allerede er anlagt kyststi som benyttes både av fastboende og tilreisende. Velforeningen ønsker å bygge et naust i tilknytting til kyststien som skal være åpent for folk som ferdes der i all slags vær. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til materialer og oppføring av naust.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?