Smålensbanen turveitrasé

VESTBY KOMMUNE får 266500 kroner til kunstprosjekt på flettverksgjerde, kikkert og tilrettelegging av rasteplasser

Mellom Kjennstjern og Sonsveien går en nedlagt jernbanestrekning som nå skal gjøres om til tursti. Den skal være universelt utformet og langs strekningen skal det legges til rette for både natur- og historieopplevelser. Et 500 meter langt flettverksgjerde skal få kunstnerisk preg utført av elever fra Hølen skole. I tillegg skal det legges til rette med rasteplasser og utsiktpunkter langs traseén.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?