Smie, slipeverksted og utstillingsmonter

STIFTELSEN BAKKE MØLLES FREMME får 175000 kroner til smie og slipeverksted

Stiftelsen Bakke mølle formidler kulturminner og lokalhistorie og står for mye aktivitet for lokalmiljøet og formidling gjennom den kulturelle skolesekken. Mølla skal nå utvikles til et energihistorisk senter med vannkraft som basis for turbindrift, vannhjul, strømproduksjon og dampmaskiner. Som ledd i opplæring og formidling i gamle håndverk knyttet til drifta får de støtte til smie og slipeverksted.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?