Smijern i middeladeren – gammelt håndverk, ny kunnskap

VALDRESMUSEA AS får 350000 kroner til kartlegging og undervisningsopplegg

Museet får støtte til et prosjekt om smijern i middelalderen. Prosjektet er et samarbeid mellom smeder, metallurger, arkeologer og kunsthistorikere, for å kunne få bedre kunnskap om middelalderens smiteknikker og utforming. Smiing er et gammelt håndverk i Norge og kunnskapen som jobbes frem skal brukes til undervisning. Det er mange av de beslagene som i dag finnes på middelalderkirkene og andre bygg fra tiden som er i dårlig stand. Derfor blir siste, men desto viktigere, del av prosjektet å lære opp nye generasjoner smeder i samarbeid med aktuelle institusjoner. Som del av denne opplæringen vil det bli laget modeller av de ulike beslagstypene som tydelig vil vise hvordan teknikken var.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?