Snarøya skoles musikkorps

Snarøya skoles musikkorps får 120.000 kroner til instrumenter.

Korpset har i snart 70 år sørget for at alle barn fra barneskolen til videregående skole har hatt et flott musikktilbud på Snarøya. Korpset er foreldredrevet og har normalt opp mot 60 medlemmer. Antall medlemmer i korpset har imidlertid eksplodert de siste to årene og har nå nærmere 90 medlemmer. Årsaken er åpning av Storøya skole på Fornebulandet høsten 2013.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?