Snekkerverktøy

Eidsvoll Frivilligsentral får 186.000 kroner til verktøy.

Dette er en kommunal sentral under Eidsvoll kommune. De jobber selvstendig med eget styre og i samarbeid med mange lag og foreninger. Mange av aktivitetene er rettet mot aktivitet og folkehelsearbeid for hele befolkningen. Et av prosjektene er turstisamarbeidet som går ut på å rydde og merke stier. Nå skal de oppgradere Snekkerboden på Gladbakk aktivitetssenter som lager skiltene som brukes i marka.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?