Snekring og mekking i Heggedal

Heggedal Nærmiljøsentral får 60.000 kroner til utstyr til snekker- og mekanisk verksted.

Nærmiljøsentralen skaper lokale arenaer for aktivitet i samarbeid med lokale foreninger. En ny aktivitet skal nå etableres sammen med Olabil-klubben. Aktiviteten henvender seg til barn fra 6 til 16 år med foreldre, og innebærer at et verksted ved nærmiljøsentralen skal rustes opp slik at det kan bedrives forskjellige typer hobbyarbeider, snekring og mekking. Dette vil være et fint alternativ til de mer tradisjonelle fritidsaktivitetene. Her vil barn og unge få praktisk erfaring og kunnskap i trygge omgivelser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?