Snøgg Friidrett

Snøgg Friidrett får 120.000 kroner til tribune, bord og benker.

Idrettsklubben har de siste årene økt rekrutteringen og har over 130 medlemmer. Årlig legges det ned mange dugnadstimer og klubben jobber bevisst for å skape et inkluderende miljø. De har ferdiggjort en fin løpebane og har nå planer om å oppgradere arealene rundt. En god tribune og andre sitteplasser er viktig for å ta vare på ta vare på de som bruker mye tid i klubben.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?