Snorres kongesagaer i ny oversettelse og drakt

Gyldendal Norsk Forlag fikk 3.2 millioner kroner i 2010 til en ny utgave av Snorres kongesagaer.

Forlaget vil gi ut Snorres kongesagaer i ny moderne norsk språkdrakt. Oversettelsen blir utført av Kjell Arild Pollestad, der han lar Snorre uttrykke seg som om han skrev moderne norsk. I følge Roy Jacobsen er Kjell Arild Pollestad en i særstilling enestående språklig begavelse, og behersker så vel gammelislandsk som moderne islandsk. Han har erfaring med oversettelse av Laurentius’ saga fra gammelislandsk, der det er lagt vekt på å oversette sagaen til et moderne, idiomatisk og litterært norsk. De samme prinsipper vil følges i arbeidet med Snorres kongesagaer.

Arbeidet gjøres sammen med Roy Jacobsen og professor Jon Gunnar Jørgensen ved UiO. I tillegg til den klassiske trebindsutgaven blir det gitt ut en ungdomsversjon. Det vil bli utviklet et nasjonalt nettsted for Heimskringla og Snorre, der tekstene vil tilgjengeliggjøres i ulike versjoner, i likhet med klassiske og nye illustrasjoner. Nettstedet vil ha som målsetting å engasjere nye lesere i Snorre, gjennom formidling, oppgaver, konkurranser og pedagogiske opplegg.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?