Snowboardaktivitet

Norges Snowboardforbund fikk 3 millioner kroner i 2010 til ”Operasjon Rekkverk – Railpark for snowboard i nærmiljøet”.
 

Prosjektet skulle bidra til økt snowboardaktivitet også utenom de etablerte anleggene.

Snowboardforbundet har i samarbeid med lokale snowboardklubber satt sammen en pakke med rails og snømåkeverktøy, i tre størrelser, tilpasset lokale forhold. Railparkpakken inneholder en pakke med modulelementer som settes sammen til rails, en manual for bygging av minipark, snømåkeutstyr og basisverktøy for bygging av hopp samt avsats og landing for rails. Klubben og nærmiljøet tar selv ansvar for å bygge og vedlikeholde railparken ved bruk av elementene i verktøypakken gjennom vinteren.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?