Søftestad Gruber

Søftestad Grubers Venneforening får 120.000 kroner i 2014 til fjellrenskning og sikringsarbeid.

Søftestad Gruber ligger i Nissedal kommune, hvor man tidligere drev med utvinning av jernmalm. Venneforeningen ønsker å vise fram gruvene til skoleklasser, studenter og andre besøkende og legger årlig ned mange dugnadstimer. Gruvene kan gi innsyn i en arbeidsplass som krevde helse og slit, i tillegg til å demonstrere noen av Jordas geologiske prosesser.

For å kunne ta i mot gjester er det nødvendig å utføre en del arbeid i gruveåpningen. Dette må gjøres av fagfolk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?