Søknad om bod/oppbevaringsløsning

STORE BREVIK VELFORENING fikk 240 000 kroner til utstyrsbod for drifts og aktivitetsmatriell for dugnader og aktivtet i 2024

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?