Søknad om midler til uteområde Hallingby

FAU HALLINGBY SKOLE fikk 490 000 kroner til tilrettelegging av uteareler for lek, aktivitet og opphold i 2024

FAU Hallingby Skole planlegger en betydelig oppgradering av skolens uteområder for å skape et samlingspunkt for hele bygda. Prosjektet inkluderer et nytt leke- og treningsanlegg som vil styrke aktiviteten og fellesskapet blant alle aldersgrupper, både i og utenfor skoletid. Kommunen bidrar med betydelige økonomiske milder i prosjektet. FAU Hallingby Skole har fått tildelt 490 000 kroner til tilrettelegging av uteareler for lek, aktivitet og opphold.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?