Søknad om oppgradering og vedlikehold av to skateanlegg

BÆRUM SKATEBOARDKLUBB fikk 200 000 kroner til rehabilitering av anlegg på Rud og Arena Bekkestua i 2024

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?