Søknad om støtte til kursutstyr

RAULANDSAKADEMIET AS NORSK SENTER FOR FOLKEKULTUR fikk 160 000 kroner til utstyr til kurs i 2024

Raulandsakademiet søker støtte for utstyr til deres kurs innenfor gamle og nyere håndverkstradisjoner med tanke på å tiltrekke yngre deltakere og opprettholde kvaliteten på kursene. Tanken er å oppgradere eksisterende utstyr og supplere med manglende utstyr for å styrke undervisningen, og dermed videreformidle håndverkstradisjoner på en engasjerende og relevant måte. Raulandsakademiet har fått tildelt 160 000 kroner til kursutstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?