Solbergfosslinna

Interessegruppa for Lys på Solbergfosslinna får 150.000 kroner til ferdigstillelse og lyssetting langs Solbergfosslinna.

Interessegruppa har på dugnad ryddet en natursti, Solbergfosslinna, til glede for allmennheten. Løypa, som er i Askim kommune, er delvis lysbesatt, og mye brukt både sommer og vinter. Etter lyssetting økte bruken av løypa betraktelig, og de ønsker nå å fullføre arbeidet med løypa og lyssetting, slik at hele trassen på 7,4 km. blir “komplett”. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?