Solcelle- og vindkraftsanlegg til Store Færder ornitologiske stasjon

Store Færder ornitologiske stasjon har fått til sammen fikk 325.000 kroner i 2016 til solcellepanel og vindgenerator.

Gavemottaker er en ideell forening som holder til på fuglestasjonen på Store Færder i ytre Oslofjord. De startet opp i 1962 og alt arbeidet gjøres på frivillig basis. De overvåker og merker fugl, i tillegg til å drive med formidling av kunnskap om fugl til alle skoleklassene som kommer på besøk.

Færder ligger langt unna strømnett, så de er avhengig av å produsere elektrisitet selv. Per i dag benytter de bensindrevet aggregat. Dette ønsker de å bytte ut med en miljøvennlig løsning. Solcelle- og vindkraftsanlegget skal de også benytte i formidlingsøyemed.

Tidligere tildeling

2013: Store Færder ornitologiske stasjon fikk 130.000 kroner til båt.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?