Solcellebatterier til fuglestasjon

Store Færder Ornotoliske Stasjon får 92.000 kroner til innkjøp av ekstrabatteri til solcellanlegg.

Stasjonen driver med ringmerking av fugl og er opptatt av å formidle kunnskap til de mange besøkende. Sparebankstiftelsen DNB har tidligere gitt støtte til solcellepaneler, slik at de ikke trenger å bruke dieselaggregat på øya. Nå ønsker de seg et ekstrabatteri, for å øke kapasiteten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?