Solfjellet barnehage

SOLFJELLET BARNEHAGE fikk 81 242 kroner til lekeapparater i 2024

Solfjellet barnehage ønsker å bidra til en mer allsidig lekeplass, også til bruk for nærmiljøet på ettermiddagene og i helgene. Lekeapparatene skal legge til rette for fysisk utfoldelse og øvelse å balanse, samt stimulere til økt aktivitet for barna. SOLFJELLET BARNEHAGE har fått tildelt 81 242 kroner til lekeapparater.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?