Solstølen blir oppgradert

NORGES SPEIDERFORBUND får 300000 kroner til oppgradering av Solstølen

Speiderforbundet har 18 000 medlemmer og har blant annet fokus på å være en trygg læringsarena for friluftsliv. De har en hytte, Solstølen på Haugastøl, som driftes på dugnad. Denne fikk de som gave på 80-tallet. Her er det mange samlinger, kurs og aktiviteter for speidere. Spesielt er den mye brukt vinterstid. Hytta har nå behov for å skifte bordkledning og reparasjon av tak for å hindre forfall.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?