Sommerminner for barn og unge

SAKEENA får 25000 kroner til tur for barn og ungdom

Foreningen jobber med å fremme integrering og inkludering i lokalsamfunnet, og hovedfokuset er barn og ungdom med innvandrerbakgrunn. Nå ønsker de å arrangere en hyttetur hvor ungdommene selv er med på å arrangere og å lage aktivitetene. Dette skaper minner og erfaringer som bidrar til engasjement og styrker samhold.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?