Sommertokt 2021

VISIT FREDRIKSTAD OG HVALER AS får 250000 kroner til akvarier, mikroskoper, formidlingsmateriell og tokt

Skonnerten Valentine av Fredrikstad skal sommeren 2021 på tokt i Oslofjorden. Der den legger til havn skal barna få kunnskap om havet gjennom lek og læring. Barna vil blant annet dykke og fylle opp akvariet på brygga med det de finner på havbunnen og lære om de ulike artene de finner. De vil også få kjøre undervannsdrone, plukke søppel og lære om marin forsøpling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?