Søndre Aas gård og miljøsenter

Søndre Aas gård og miljøsenter får 200000 kroner til opparbeidelse av stier, drivhus og materialer til grønnsakshage. Søndre Aas Gård og Miljøsenter eies og drives av Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand. Her er det allsidig drift og mye aktivitet. Gården samarbeider med skolene i nærområdet, og er ofte benyttet av barnehager, ulike helsetiltak og barnevernstjenesten. Her er det et unikt kulturlandskap med rikt plante og dyreliv. Mer enn 45000 besøkende årlig får glede av det populære turmålet. De ønsker nå, sammen med brukere av gården og lokalmiljøet, å lage en plan for bærekraftig bruk av området. Målet er å gi besøkende, og først og fremst skoler og barnehager, et bedre tilbud og økt kunnskap om prosesser innen for eksempel grønnsaksdyrking.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?