Søndre Aas gård ride og miljø senter

Søndre Aas gård ride og miljø senter får 300.000 kroner til utstyr til kjøkkenhage. Søndre Aas Gård eies og drives av Oslo kommune, bydel Søndre Nordstrand.

Her er det allsidig drift og mye aktivitet. Gården samarbeider med skolene i nærområdet, og er ofte benyttet av barnehager, ulike helsetiltak og barnevernstjenesten. Her er det et unikt kulturlandskap med rikt plante og dyreliv. Mer enn 45000 besøkende årlig får glede av stedet. Gården er åpen alle dager. Nå ønsker de å utvide og utvikle kjøkkenhagen på gården, og de har startet en grønnsaksklubb. Her er barna med på å drive frem grønnsaker og planter, og skoler og barnehager bruker kjøkkenhagen til læring. Med en større kjøkkenhage vil spekteret av grønnsaker, frukt og busker bli enda større og flere kan få bruke hagen til læring og opplevelser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?