Søndre Land ungdomsklubb

Søndre Land ungdomsklubb får 47.500 kroner til utstyr til foto- og videoredigering. I forbindelse med nytt ungdomshus som åpner i september 2015 ønsker klubben å etablere et eget rom dedikert til prosjektbasert video- og fotoredigering.

Til dette trenger de maskiner, programvare og annet utstyr som kan møte dagens teknologiske standard. I et eget video- og fotoredigeringsrom skal ungdommene få mulighet til å tilegne seg kunnskaper og utvikle talent innenfor et fagfelt som ikke er dekket av andre tilbud i kommunen. Mange har etterlyst et slik tilbud, og på ungdomshuset er det gode muligheter både for verkstedkurs og daglig praksis.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?