Søre Ål Skolemusikk

Søre Ål Skolemusikk får 100.000 kroner til instrumenter. Korpset legger vekt på et godt og variert opplæringstilbud med faglig dyktige instruktører og ledere. Dette har vist seg å gi gode resultater, så etter noen år med nedgang, er Søre Ål Skolemusikk på god vei oppover.

Dette gjelder både kvalitet, aktivitet og rekruttering. På grunn av dårlig økonomi har de imidlertid ikke klart å skaffe nye instrumenter selv. Instrumentparken har ikke blitt fornyet på lenge og de har mange gamle instrumenter med dårlig kvalitet og klang. Nå som korpset har hevet kvaliteten og spiller bedre enn før, opplever barna mestring og derved større glede ved å spille.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?