Søre Øyane Grendalag

Søre Øyane Grendalag får 10.000 kroner til musikkanlegg.

Grendalaget ønsker å starte en fritidsklubb for barn og unge i Søre Øyane. Da trengs musikk, og gaven fra Sparebankstiftelsen DNB bidrar til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?