Turnutstyr til basistrening

Sørumsand Idrettsforening ved Håndballgruppa fikk 100.000 kroner i 2012 til turnutstyr.

Håndballgruppa har startet opp basistrening for å øve opp barns motoriske ferdigheter.

De henter øvelser fra turn, noe som gjør barna sterkere og bedre rustet til å forebygge senere skader. Dessuten lærer man å slå hjul, stå på hender og å stupe kråke!

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?