Tilrettelegging for uteaktivitet

Sørumsand skole fikk 1.700.000 kroner i 2015 til gymdekke, turnpark og klatrevegg.

Skolen er en 1.-7. trinnskole med skolefritidsordning. Den ligger landlig til og har gode uteområder. Gymsalkapasiteten er sprengt både på skolen og i hallen til det lokale idrettslaget. Denne utfordringen førte til ideen om å lage en utehall, som er en hybrid mellom skolegård, idrettsanlegg og nærmiljøpark.

Mange aktører har vært involvert i utviklingen av prosjektet, blant annet elevrådet, flere særforbund og Sørumsand idrettsforening.

De håper at det arbeidet de gjør med dette prosjektet også kan være et eksempel til etterfølgelse for andre nærmiljø hvor de mangler hallkapasitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?