Sosial møte- og lekeplass for nærmiljøet

SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 får 300000 kroner til møte- og lekeplass

Sameiet på Tårnåsen ønsker å oppgradere eksisterende lekeplass til å bli et sosialt sted for alle aldersgrupper i nærmiljøet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?