Sosial møteplass for ungdom

SØRUM FRIVILLIGSENTRAL får 100000 kroner til utstyr til aktiviteter i hallen

Sørumsand Fritidsklubb, som er en del av Frivilligsentralen i Lillestrøm kommune, skaper aktiviteter for ungdom på Sørumsand. Gjennom åpen-hall-tilbudet legger de tilrette for en lavterskel, aktiv møteplass med ungdommer som frivillige aktivitetsledere. Frivilligsentralen får støtte til utstyr til aktivitetene i idrettshallen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?