Sosial møteplass: tribune nærmiljøanlegg

BANKEN VELFORENING får 196882 kroner til tribune ved Rødsberg skole

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?